Pesten op het werk

Leidinggevenden bepalen voor een belangrijk deel de sfeer op een afdeling en als zij merken dat werknemers worden gepest door hun collega’s, dan weten ze vaak niet of en hoe ze hierop moeten reageren;
Aan de orde stellen of negeren? Met de gepeste collega gaan praten of maak ik het dan nog erger? En hoe zal mijn chef reageren als ik zeg dat er in mijn ploeg gepest wordt?

In de training: ‘Pesten op het werk’, wordt aandacht besteedt aan de volgende thema’s.

  • Wat is pesten op het werk, hoe herken ik pestgedrag?
  • Welke vormen van pesten zijn er?
  • Waarom pesten mensen en doen anderen mee?
  • Wat zijn de gevolgen voor het slachtoffer en voor de organisatie?
  • Hoe kan ik de cultuur binnen mijn ploeg positief beïnvloeden?
  • Waar en wanneer roep ik als leidinggevende hulp in? 

Na deze training heb je:

  • Inzicht in het verschil tussen grapjes, plagerijtjes en pestgedrag
  • Inzicht in achtergronden en gevolgen van pesten op het werk
  • Vaardigheden ontwikkeld om pestgedrag bespreekbaar te maken.

Extra info

Pesten komt in alle bedrijven en organisaties voor. Ruim een half miljoen Nederlanders heeft er last van. In sommige bedrijven komt het veel vaker voor dan in andere. Blijkbaar heeft zo’n bedrijf kenmerken die het ontstaan van pestgedrag bevorderen. Wij bieden deze training dan ook bij voorkeur in company aan, zodat we bedrijfsbreed met het hele middenkader kunnen werken aan het voorkomen en effectief aanpakken van pestgedrag. Stuur ons een mailtje wanneer je interesse hebt of meer informatie wilt.