Een extra bidon voor in de finale 

Jacques Anquetil won vijf keer de Tour de France. Hij was een goed tijdrijder en kon redelijk mee in de bergen.Jacques Anquetil - Een extra bidon voor in de finale

Een verslaggever vroeg hem eens naar zijn geheim.
Jacques vertelde hem dat hij er altijd voor zorgde dat hij nog genoeg drinken in zijn bidon had voor de finale.

Wat er in de bidon zat weten we niet, maar hij kwam vaak opvallend fris over de finish …

Een extra bidon voor in de finale!

Aanleiding

De begeleiding van een jaarlijkse teamdag voor een onderwijsorganisatie met 25 directeuren vormde de aanleiding. De startvraag bij de laatste teamdag was: "Wat is er voor jou anders dan een jaar geleden?" 

Dit leverde het beeld op van drie collega’s met serieuze hartproblemen, twee die net terug kwamen na een burn-out en twee collega’s die van hun arts het dringende advies hadden gekregen om het nu écht rustig aan te gaan doen omdat de puf eruit was, de bidon was leeg ...

Een andere aanleiding is een coachingstraject van vier docenten in het voortgezet onderwijs. Bij drie van hen was hun coachingsvraag gericht op: de balans tussen draagkracht en draaglast, disbalans tussen inzet en efficiëntie, onzekerheid over het eigen functioneren en het uitzien naar het einde van hun loopbaan. 
Ook speelde bij hen het veranderende perspectief een rol: "Ik dacht dat ik er op mijn 62e uit mocht, maar ik moet nog 5 jaar extra …".

Vooral dit laatste aspect is van grote invloed op de wijze waarop medewerkers in de laatste fase van hun carrière hun werk beleven.

Opeens is de finish 5 kilometer verder…

Voor degenen die zich in dit beeld herkennen biedt Leiderschapsplein.nl het programma 'Een extra bidon voor in de finale' aan.

Een extra bidon voor in de finale…

Het is een traject waarin plaats is voor uitwisseling, reflectie, relativering, informatie en het herformuleren van perspectief.

Doel van dit traject

•    De deelnemers worden zich bewust van persoonlijke kwaliteiten en belemmerende patronen die van invloed zijn op hun professioneel handelen.
•    De deelnemers ontwikkelen inzicht en vaardigheden om daar waar het mogelijk is zelf de regie te nemen. 
•    De deelnemers krijgen informatie over rechtspositie, part time werken en mobiliteit binnen en buiten de eigen organisatie.
•    De deelnemers formuleren reële verwachtingen voor het vervolg van hun loopbaan en stemmen die af met de organisatie.

Programma

•    Met alle deelnemers vindt een intakegesprek plaats, waarin de motivatie, eigen behoeften, de opzet en de doelstelling van het traject helder worden. Een gesprek met de leidinggevende kan ook onderdeel zijn van de intake.
•    Een training van 5 tot 7 dagdelen.
     - De bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats.
     - In de tussenliggende tijd worden opdrachten uitgevoerd. 
     - Er is ruimte voor individuele coaching.
     - De afdeling P&O vervult een rol in het traject.
     - Na afloop is er de mogelijkheid om een intervisiegroep te vormen.

Inhoud

Het programma wordt afgestemd op de behoeften die in de intakegesprekken naar voren zijn gekomen.
Daarnaast kunnen de volgende thema’s centraal staan:
•    Inzicht in de eigen loopbaan en patronen die hierin ontwikkeld zijn.
•    De huidige situatie: Wat levert energie, wat kost energie.
•    Het stellen van nieuwe persoonlijke doelen.
•    Het afstemmen van de persoonlijke doelen met die van de organisatie.
•    Gesprek met de afdeling P&O over de mogelijkheden om loopbaan, rooster en andere praktische zaken te onderzoeken.
•    Hoe competenties zinvol kunnen worden ingezet in het werk.
•    Het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en plezier in het werk.
•    Het werken vanuit de cirkel van aandacht.
•    Het ontwikkelen van intervisievaardigheden en een intervisiegroep die na afloop van het traject met elkaar in gesprek blijft.
•    Het ontwikkelen van een persoonlijk stappenplan.

Resultaat

•    Deelnemers hebben een helder beeld van hun ambities en competenties en maken een reële inschatting van de mogelijkheden om dit met succes in het werk verder vorm te geven.
•    Deelnemers hebben een concreet stappenplan met haalbare doelen en bespreken dit met hun leidinggevende om te onderzoeken hoe dit in de praktijk gestalte kan krijgen.
•    De deelnemers vormen na afloop van het traject een intervisiegroep waarin men van elkaar leert en elkaar feedback geeft op de realisering van het stappenplan.

Hoe zet je deze bidon nu het beste in?

Kun jijzelf een extra bidon in de finale gebruiken, of zie je - bij voorbeeld als afdeling P&O - behoefte aan een extra bidon binnen jouw organisatie? Dan komt Leiderschapsplein graag kennismaken en hierover met je van gedachten wisselen. Stuur ons een mailtje.